Adewerth

Adewerth is een woonzorgvoorziening in het dorp Aduard. In een voormalige schoolgebouw aan de Schoolstraat heeft WoonParadij  veertien wooneenheden ontwikkeld.  Veertien mensen die meer of minder hulp nodig hebben in het dagelijks leven kunnen hier begeleid wonen. Ze worden daarbij ondersteund door de woonbegeleiders van Hoeve Paradij. Het gebouw is intern grondig verbouwd, zodat er met behoud van de authentieke sfeer een modern zorggebouw is ontstaan.